söndag 13 april 2014

Hatmejl till Södertörns högskola i samband med nomineringen till ÅretsalumnEfter att stormen lugnat ner sig. Efter att det fria ordet vann över de destruktiva, odemokratiska viljor som inte tolererar oliktänkande. Efter att jag fick inblick över det hatet som kommer från den religiösa muslimska organisationen ”unga muslimer”, några självgoda ”Anti- Rasister” och så kallade ”Fi-feminister” har jag insett vikten av att publicera dessa hatmejl, framförallt för att synliggöra detta för allmänheten och därtill reflektera över vilket Sverige vi vill leva i!


PS:
•Mejlen är ALLMÄN HANDLING.
•Hatkampanjen kommit även till uttryck bl.a. i form av en petition: Protestlista mot tilldelningen av årets alumn på Södertörn :http.://www. skrivunder. eom/protestlista mot t: illdRlniGCfen av axets a I mm * pa s od er tor: n. Som är borttagen nu.


Årets alumnutmärkelse Noor Al Nassef:

Hej,
Jag går lärarutbildningen (F-3) på Södertörns högskola och skriver till er med anledning av er chockerande nyhet att årets alumn-utmärkelse går till Hanna Gadban. Jag godtar inte alls er motivering till hennes utmärkelse på skolans hemsida. Högskolan som väldigt ofta skyltar om hur det är en plats med stor mångfald tänker nästa vecka ge alumnpriset till en person som bidrar till islamofobins spridning. Jag som muslimsk slöjbärande student känner mig ytterst kränkt och kan inte längre identifiera mig med min skolas värderingar. Hanna Gadban påstår att slöjan är en pedofilsymbol och har även föreslagit att personer med invandrarbakgrund som begår brott ska fråntas sitt svenska medborgarskap. Om det är svårt att förstå allvaret i det här så kan ni låtsas att hon spred antisemitiska uttalanden istället och fråga er om det skulle vara lika klart för er att tilldela henne årets alumnutmärkelse.
MVH
Noor Nassef


Vbf: Gällande firande av islamofob


Hej!
Mitt namn är Mustafa Al-Sayed Issa och är ordförande för Sveriges Unga Muslimer.
Det har kommit till min kännedom att Södertörns Högskola planerar att utdela utmärkelsen "Årets Alumn" till Hanna Gadban. En person som är väldigt problematisk på många olika sätt.

Hon kränker tusentals muslimska kvinnor när hon hävdar att slöja är en "pedofilsymboF'. Hon har förslagit att personer med invandrarbakgrund som begår brott ska fråntas sitt svenska medborgarskap.
Menar ni att det är ok att årets alumn 2013 är en person som kort och koncist delar Sverigedemokraternas världsbild?
Ni skriver att hon är "..en bra ambassadör för Södertörns Högskola", menar ni det verkligen? T ycker ni att hon "förkroppsligar" högskolans profilfråga "Medborgerlig bildning" ?
Jag väntar ivrigt på förklaring!
Hälsningar!

Mustafa Al-Sayed Issa Ordförande
Sveriges Unga Muslimer Kapellgränd 10, 116 25 Stockholm
www. unaamusiimer. se


Från: "Mehrtab Motawas"
Datum: 28 september 2013 02:40:39
Ämne: Alumnpriset 2013

Jag har blivit informerad om att Ni på Södertörns högskola ska dela ut Alumnpriset 2013 till samhällsdebattören Hanna Gadban. Detta upplever jag och oerhört många andra antirasister och feminister som en oerhört stark symbolisk handling! Här är en debattartikel som jag publicerade i Feministiskt perspektiv idag:
http://femiiiistisktperspektiv.se/2013/09/27/hedersdebatten--ar-ett-krig-mot-terrorisriie3i/
Det är inte så att jag på något sätt ifrågasätter att Gadban kan vara en mycket engagerad grundskolelärare och duktig student. Det jag vänder mig emot är Er motivering att hon är "förebild för andra studenter" och att hon "i handling och personlighet förkroppsligar Södertörns högskolas profilfråga: 'Medborgerlig bildning!'"

file:///C:/Users/shkhwl 12/AppData/Local/Temp/notesCFFBDF/~web 1864.htm 2013-10-07

Står Södertörns högskola verkligen för att Sverige har varit ett monokultureilt land som har blivit mångkulturellt och att vi därför bör tvinga invandrare att svära en ed inför svenska staten att de inte ska begå brott, i synnerhet "hedersrelaterade" brott, och att de ska fråntas sitt medborgarskap om de trots allt begår brott? Står Ni för att barnslöjan är en pedofílsymbol? Allt detta påstår nämligen Gadban.
På Er hemsida skriver Ni att Södertörns högskola "inte tar ställning till Hanna Gadbans åsikter" och att Ni delar ut priset till henne för att hon är en "orädd samhällsdebattör". Hennes åsikter i debattartiklar, radio och TV, samt offentliga vänskapskrets på Facebook är högerextremistiska; där rör sig alltifrån kända företrädare/anhängare för Dispatch International, Avpixlat, Tryckfrihetssällskapet och Sverigedemokraterna. Och det finns flera hundra skärmdumpar på detta som florerar runt på nätet - om Ni så att säga skulle vara intresserade av att ta del av bevismaterialet. Så jag undrar om Ni - trots högre läroverks antidiskrimineringsprincip - skulle ha delat ut Alumnpriset till Adolf Hitler och Ahmadinejad? De var också "orädda debattörer" och "engagerade lärare".

I Ert ställe skulle jag överväga att omvärdera utdelningen av Alumnpriset 2013 till samhällsdebattören Hanna Gadban, inte för att hon inte är en duktig lärare eller student, utan för att detta kommer att ge Södertörns högskola ett dåligt rykte. Ni kommer att anses vara en högskola som prisar islamofobi och rasism! Redan nu debatteras ämnet flitigt på nätet, bland annat på Facebook och Twitter.

Själv hade jag tänkt läsa så kallad "kontinentalfilosofi" hos Er eftersom jag har läst "analytisk filosofi" i några år vid Uppsala universitet. Men nu känner jag mig inte välkommen längre, för Ni verkar inte se islamofobi och rasism som ett problem. Det skulle ju innebära att om jag blev utsatt för diskriminering, så skulle sannolikheten för att Ni ger mig relevant stöd vara liten.
Hanna Gadban om barnslöja som pedofilsymbol:

http:// www.ne wsmi 11. se/artikel/201.3/02/19/bcíxia-bani-fr-ii-p-tvi.iigad-sl-j a

Hanna Gadbans rasistiska medborgarskapsförslag (Kent Ekeroth och SD:s fd partiledare skrev en liknande motion 2012): •littp://www.svd.se/opinion/braiinpun.kt/skarp~ lagstiftxiingen-om-liedersrelaterat-vald 8391328.svd
Jag (Fi) och Linnea Bruno (Fi) i polemik mot Hanna Gadbans rasistiska förslag: http://www.svd.se/opiniQn/braimpiuikt/nya-namn-pa-brott-skapar-
rättsosäkerhet 8399488.svd

I sin replik på vår debattartikel påstår Hanna Gadban att Sverige har varit monokulturellt och blivit mångkulturellt (Sverige harju aldrig ens varit homogent!): http ://www. svd. se/o pinion/braiinpiinkt/det-kravs-fler-"verkty g-mot-hedersvaldet 8409522.svd

Här kritiserar jag och 7 andra debattörer Hanna Gadbans medborgarskapsförslag för att strida mot både Artikel 7 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Artikel 14 i EU-konventionen (jag har jobbat på Amnesty International): http://fermnistisktperspektiv.se/2013/Q8/23/osynliggor-inte-irans-kvimiorattskampar/
Med all respekt,
Mehrtab Motavvas (skriver magisteruppsats i praktisk filosofi och läser idéhistoria vid Uppsala universitet, numera också EU- och riksdagskandidat för Fi)


Ämne: Årets alumn

Från: "Anna Ardin"
Datum: 27 september 2013 23:18:27

Hej,
Jag hörde att ni kommer att dela ut ett pris till Hanna Gadban som årets alumn och vill bara berätta att det gör mig ledsen. Islamofobin ökar medraketfart i Europa och Sverige idag, och just den här kvinnan är en av dem som tydligast agerat murbräcka för att den ska få fäste. Som invandrare och kvinna har hon på ett sätt som de vita män inom SD inte kunnat, fått utrymme i media för exakt de ställningstaganden som tidigare ansetts vara tabu - att anklaga (troende) muslimer som grupp för det ena grövre brottet än det andra. Från kvinnomisshandel till terrorism till pedofili. Alla de fördomar som finns om muslimer och som används för att begränsa deras rättigheter har hon gått in och presenterat "bevis" för.
Det hon gör när hon debatterar är knappast en sund religionskritik som hennes meningsfränder i de rasistiska rörelserna hävdar, utan ett mycket sorgligt sätt att koppla islam som religion och alla de tiotusentals svenskar som håller sin religion för central i sina liv, till grova kränkningar av mänskliga rättigheter. När södertörn väljer att ge

henne pris för detta så slår även detta mot Sveriges muslimer. Det gör mig ont. Och jag hoppas att ni förbereder en smart mediehantering för den glädje som kommer utbryta bland islamofober och motsvarande sorg bland folk som tänker som jag, som ser på nära håll hur uttalanden som Hannas direkt drabbar människor som är eller uppfattas som muslimer.
Vänligen Anna

file:/// C :/Users/shkhwl 12/AppData/Local/T emp/notesCFFBDF/~web3225 .htm

2013-10-07


Anusche Noring

Södertörns högskola har valt ut Hanna Gadban som pristagare för utmärkelsen "Årets alumn" med motiveringen att hon bl a "etablerat sig som en orädd samhällsdebattör". Jag är medveten om att högskolan "inte tagit ställning till hennes åsikter, ställningstaganden eller utspel i olika frågor i samband med utnämningen". Det jag nu undrar är dock om högskolan är medveten om vilka åsikter Hanna Gadban har framfört i olika medier på sistone, som alltså ligger till grund för hennes etablering som en "orädd samhällsdebattör"? Är det verkligen vilka åsikter som helst som får framföras och/eller stödjas för att få kallas för en "orädd samhällsdebattör"?

September 29


Vad säger högskolan till exempel om det faktum att Hanna Gadban beskyllt slöjbärande kvinnor och dem som solidariserat sig med slöjbärande kvinnor för att vara medskyldiga till Ökningen av rasism i samhället pga sitt val att bära slöja? Denna åsikt framförde hon i TV den 19 augusti 2013 (se: http://www.youtube.com /watch?v-8CZN89VWAwo&feature=share) och även på sin egen FB-logg (se de bifogade skärmdumparna). I TV-diskussionen beskyllde hon bl a slöjbärande kvinnor för att själva ha provocerat fram övergreppen mot sig genom att inte vara "tillräckligt integrerade" i samhället.

Skulle ni ha delat ut priset till någon "orädd samhällsdebattör" som hade yttrat en fullt jämförbar åsikt om att "kjolbärande kvinnor själva provocerar fram våldtäkter"? Jag betvivlar detta starkt. Att beskylla människor för att själva provocera fram övergrepp mot sig genom sin klädsel är väl knappast en åsikt som bör legitimeras med ett hederspris från en svensk högskola. Eller?! Jag hoppas verkligen inte det.

Med vänlig hälsning, Anusche Noring

Hijabuppropet - muslim blev attackerad av man pågrund av slöja : Intervju med Foujan och Nabiła
www.youtube.com Anusche Noring October 1

Hej!
Tack för svaret. Men har jag förstått det fel då att Hanna Gadbans utnämning till "Årets alumn" även byggde på att hon "etablerat sig som orädd samhällsdebattör"? Det var ju en del av er egen motivering till prisutdelningen enligt den text som stod på er hemsida. Varför skriver ni så i motiveringen om det enbart är "andra kriterier som legat till grund"? Det är faktiskt lite förvirrande. Jag tycker att Södertörns högskola inte varit särskilt tydlig med att framhäva exakt vilka kriterier som var utslagsgivande för utnämningen av Hanna Gadban. Att man först nämner henne som en "orädd samhällsdebattör" och "förebild" pga detta och senare tar avstånd från hennes åsikter, ställningstaganden och utspel som hon framfört i just den egenskapen av "orädd samhällsdebattör", som alltså skulle ha gjort henne till förebild för andra studeranden, är minst sagt anmärkningsvärt.

I övrigt är det kanske också värt att nämna att samhällsdebattören Hanna Gadban faktikst vägrat att debattera med alla som yttrat avvikande åsikter i de frågor hon framfört som "debattör". Istället för att ta debatten valde Gadban att ignorera, blockera, förtala och t o m polisanmäla några av de personer som inte höll med henne i sakfrågorna. Hon har också offentliggjort delar av privata diskussioner som inte var tänkta för allmänhetens ögon och hängt ut de som deltog i dessa diskussioner med namn och bild på sin Facebook- och sin Twitter-sida för att smutskasta de personer som ogillade hennes politiska ställningstaganden. Är detta den typ av "förebild" Södertörns högskola vill fostra och premiera? En lärare som själv mobbar och hänger ut meningsmotståndare offentligt och kräver att polisen och allmänheten ingriper när folk yttrar avvikande åsikter från hennes i privata sammanhang?

Jag kan bara konstatera att jag själv är glad över att mina barn inte har Gadban som lärare, för jag kan inte på något sätt betrakta en människa som beter sig på detta vis som en "förebild" för andra. Och jag kommer inte att rekommendera någon att söka sig till Södertörns högskola som studerande, med tanke på vilken typ av människor högskolan verkar anse vara "förebilder" för andra studeranden.
Tack för uppmärksamheten.
Med vänlig hälsning,
Anusche Noring

Anusche Moring October 3
http://feministisktperspektiv.se/2013/10/03/sodertorns-hogskoia-
bor-framja-demokrati/ Chat (14)

Anusche Noring
I en Newsmill-artikel från januari 2013 förespråkar Hanna Gadban att barn med särskilda behov inte bör inkluderas i skolans barngrupper, utan hellre särbehandlas. Har ni läst den här debattartikeln? Gör gärna det. Är detta den typen av pegagogik som Hanna Gadban har lärt sig på Södertörns högskola?
Med vänlig hälsning,
Anusche Noring
http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/27/inkluderande-arbetss- tt-p-vems-bekostnad
Į Inkluderande arbetssätt, på vems bekostnad? - Artikel av Hanna Gadban -Į Newsmiil
į www.newsmill.se
Į Artikel av Hanna Gadban - Inkluderande arbetssätt, på vems bekostnad? - Det j inkluderande arbetssättet har missförståtts, misstolkats och missbrukats på bekostnad av ļ de elever som är i yttersta behov av att behandlas som individer, de som måste få bli į sedda och bekräftade precis som de är, inte som xxx


Ida Dzanovic

September 30

Jag skriver i nättidning Motargument.se (mot hat & rasism). Tidigare har jag uppmärksammat Hanna Gadbans rasistiska förslag gällande medborgarskap (se länken nedan).
http://motargument.se/2013/08/07/atgarda-hedersvald-
utan-rasistíska-íagforsíag/

Hanna Gadban har uttalat sig bl.a. mot religions frihet (mot böneutrop) något som alla partier i riksdagen var överens om utom KD och SD.
Sitt motstånd till böneutropet hänvisar hon till faktum att vi lever i ett sekulärt land. Hon tolkar sekularism på fel sätt, liksom en Stalinistisk diktatur där religioner får inte synas och höras.

Debattören går gärna ut på en fika med Sverigedemokrater för att tala om politik, använder en tydlig Sverigedemokraternas retorik, sprider hat mot invandrare, mest muslimer, och just därför väljer hon att kalla sig för "muslimsk feminist" (som bonus och rättighet att sprida hatpropaganda het fritt). Jag har ett berg material i redaktionen (liksom andra antirasistiska tidningar/sajter gällande debattören som Ni vill belöna med ett pris!

Det är en rad antirasistiska sajter (liksom jag själv på Motargument.se) som har kritiserat henne, varnat och uppmanat till att dra tillbaka en rad grova uttalande under tiden, men hon som en känd högljudd populist anklagar folk automatiskt för hot, hat och trakasseri - naturligtvis utan någon grund.
Idag fick vi se toppen av isberget! Debattören t.o.m. gillar mest extrema åsikter som talar om att människor ska avlivas och dödas genom medborgargardens aktioner.
Den här debattören belönar Ni med ett pris...

Ingen skola idag har råd för konsekvenser då det gäller skadad förtroende och skolans rykte, speciellt nu då Ni är informerade och väl medvetna om debattörens bakgrund.
Vilka åtgärder tänker Ni ta i den här frågan?
Med vänlig hälsning Ida Dzanovic tel.nr. 073 594 67 60 dagtid, från kl. 12:00 -13:00


2013-10-07 15:29


Ida Dzanovic
Hej Kenneth Wall och tack för Ditt svar!
Jag tror att det kan bli intressant för dig att se hur den här siffran på namninsamlingen växer upp under tiden... ca 5-7 personer skriver på namninsamlingen varje 10-15 minut.
Nu är det 295 personer och till kvällen säkert minst 500. Namninsamlingen startades av muslimska studenter som går på Södertörns högskola där ni tänker belöna personen som aktivt, under senaste åren har spridit propaganda mot invandrare och muslimer -samtidigt som hon försökte hitta skydd bakom titeln "muslimsk feminist".
Muslimska studenter från Södertörns skola fick mycket stöd.
Du ska höra snart riktiga muslimska feminister också - organisation som heter "muslimska feminister" som kritiserar Hanna Gadban.
Men, som sagt... följ upp den här listan som bara växer med antal röster...
Ha en trevlig dag! / mvh
http://www.skrivunder.com
/protestlista mot ..tilldelningen av... arets alumn.....pa södertörnThereze Gårdh

September 29
Som gammal student vid Södertörns högskola blir jag alldeles förfärad när jag läste på er hemsida att ni ska ge ett pris till Hanna Gadban.
Bland annat för att hon är en orädd samhällsdebattör. VET ni vad det är för debattör ni prisar?
EN person som med sina åsikter bryter helt med högre lärosätens diskrimineringsprinciper.
Diskussionerna är i full gång om Södertörn som prisutdelare till Gadban, både på Twitter och på Facebook.
Är ni medvetna om vad för extrema saker Gadban står för? Jag är grymt besviken på er. Grymt besviken! Ni som demokratisk högskola borde veta mycket bättre.
Låt mig skicka med ett litet exempel på vad Gadban "gillar". De flesta vill inte ha medborgargarden som ska ta livet av människor. Och det här är bara ett litet, litet exempel.


Alfonso Orion X Allende

September 29

Hejsan. Hörde att ni ska premiera Hanna Gadban. Tänkte att det kunde vara intressant för er att veta att det verkar som att hon stöder tanken på medborgargarden som tar livet av folk.
Mvh

73 kommentarer:

 1. Även om jag inte står bakom mejlen så känns det löjligt att kalla det hatmejl. Det är välformulerade, har en tydligt strukturerad kritik och innehåller inga invektiv eller hot. Anser inte man bör relativisera begreppet näthat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den dagen som din chef blir mejlbombad med försök att smutskasta dig och få dig sparkad / utesluten så kanske du förstår innebörden av näthat.
   Att gå ihop i grupp och komma överens om att prata skit om en person till dennes arbetsgivare är garanterat både näthat och bedrägligt. Sen att mejlen inte innehöll rena mordhoten eller könsord är väl inte relevant, det hade ju bara snarare gjort att personerna i fråga hade sett ännu mer korkade och obildade ut, och snarare hamnar i papperskorgen omgående.

   När 500 "SD:are" mejlbombar en ICA-handlare så blir det direkt rubricerat som näthat, även fast mejlen var lika sakliga och riktade till en privatperson och inte till dennes chef, så vad är då skillnaden?

   Radera
  2. Inga invektiv? Mejlen flödar av ord som rasist, extremist, islamofob osv. Allt detta för att Hanna kämpar mot hedersvåld och extremistisk islamism. Men så funkar dagens Sverige. Har du "fel" åsikt blir du brännmärkt och uthängd av feminister och Islamister. Nästa steg är att deras fotsoldater inom AFA och RF gör processen kort med dig och dina anhöriga.

   Radera
  3. Intressant slutsats! Då inkluderar du även de där kommentarerna som handlar om vem/vilka jag har fikat med? Vad har detta med mina åsikter att göra? Och när, tror du, att ett lärosätt hotas till tystnad när en student med icke-vänster värderingar nomineras till alumnpris? Du borde läsa dessa mejl en gång till, men kom ihåg att vara konsekvent, om du förstås kan? Försök också sätta dig i andras perspektiv när du betraktar en företeelse, för att hatmejl som skickas till ett lärosätt är väl en typisk företeelse som BÖR uppmärksammas i det offentliga rummet, tycker du inte det? Är du rädd att dessa mejl möjligtvis kan skada något parti, person du ställer dig bakom? Förresten, träna med att distansera dig från denna tvekande, bortförklarande tendens, detta kallar jag för härskarteknik! Min uppfattning är att dessa mejl är hatiska i allra högsta grad, det gör inte dem till neutrala mejl bara för att DU vill det, tyvärr, det funkar inte så! Lycka till!

   Radera
  4. Verkar som inte occidantfaust inte hänger med i samhällsdebatten och det narrativ som råder i den. Hanna är ju en "hatare" enligt människor som dessa som skriver och försöker förminska och stigmatisera henne. Visst, det kan tyckas lite fånigt att sänka sig till deras barnsliga nivå, men det ger ju effekt och hon synliggör just detta.

   Radera
  5. Välformulerat? Du vet tydligen inte varför kvinnor förordas att bära slöja enligt islam. Det är för att männen inte ska känna åtrå för de. Hade det vart ens nära till vad man kan kalla som välformulerat så hade dessa skrivit detta och förklarat hur det är då försvarligt att svepa in barn i de

   Radera
  6. Bra sagt, Varg i veum och Anonym!

   Radera
  7. Tack så mkt för ditt inlägg "Anonym". Den där occedentfaust har svårt att förstå hur det känns att grupper, organisationer och enskilda personer tillsammans ger sig i en privatperson som varken är beslutfattare eller politiker. Den där hen för mig att bli äcklad när hen reducerar andras utsatthet p.g.a sin egen smutsiga agenda! Jag skakar på huvudet, och hmm, ryser av obehag!

   Radera
  8. Pffft, jag hade nog likaväl kunnat mötas av en hatstorm om jag var mer välkänd bland opponenter. Jag vet inte vilken smutsig agenda du finner bland mina inlägg. Jag försöker alltid hålla det balanserat.

   Jag ifrågasatte om "hatmejl" var en adekvat etikett på nämnda mejl, inget annat. För mig innebär näthat substanslösa meddelande ämnade att kränka mottagaren. Jag upplever att mejlen ovan innehåller, ur skribenternas perspektiv, berättigad kritik och att denna tydligt framförs utan onödiga tillägg. Sen betyder det inte att jag håller med om innehållet.

   Radera
  9. Grattis! Dessa antirasister med fiskmåshjärnor är inte dugg bättre människor ska du veta.

   Radera
 2. Svar
  1. All respekt för ditt mod,du är ett föredöme för alla som hyllar demokratin och yttrandefriheten.

   Radera
 3. Hej Hanna!

  Känner inte dig personligen men känner till dig och vill uttrycka min uppskattning för ditt mod. Tack för att du finns och ger röst åt de som inte kan uttrycka sin egen.

  Ha det så bra!

  Christopher

  PS. Det verkar när man ser argumenten som om det är organiserat då flera använder liknande formuleringar.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mkt för dina fina ord. Ja, påhoppet började med förföljelse på Twitter innan nomineringen, och det var riktad mot mig som person, inte mot mina åsikter som dem påstår. Beviset finns ju på Twitter där jag la upp några skärmdupar på hur dessa kvinnor envisades med att frånta mig min muslimska/kulturella identitet!
   Allt gott!

   Radera
 4. Med 40 års erfarenhet från olika muslimska länder så måste jag ge dig rätt på varje punkt.
  Om vi ska prata om kränkt så tycker jag det mest kränkande av allt är att den svenska feministrörelsen sviker kvinnor från islamska länder.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mkt. Sorligt att detta sker, ännu sorliga är det nog att dessa individer kallar sig för feminister men deras enda merit mot riksdagen är att arrangera hatkampanjer mot invandrarkvinnor som inte delar deras vare sig extremvänstra eller radikalfeministiska värderingar!

   Radera
  2. Hanna, jag brister ut i ohejdat gapflabb! Dig gillar jag som sjutton.

   Radera
 5. Det är i sanning en mörk tid vi lever i, nästan apokalyptiska stämningar breder ut sig, och i detta mörker är det viktigare än någonsin att modiga människor, inte minst kvinnor, och inte minst kvinnor med invandrarbakgrund, sätter ner foten och ryter ifrån, att nu är det nog med häxjakten på dem som bara vill en sak, att samhället skall styras av sekulära principer, och att arvet efter Upplysningstiden, franska revolutionen och liberalismen, såsom den en gång formulerades på 1800-talet, skall respekteras och efterlevas. Allt annat är barbar.

  Ulf Claesson, Göteborg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag delar din uppfattning, bedömning och beskrivning av vår komplexa verklighet!

   Radera
 6. Hej Hanna!

  Kämpa på! Härligt med en modig och sunt tänkande människa.

  SvaraRadera
 7. Stå på dig Hanna! De som inte är uppvuksna i ett religiöst system, vet inte vad religiöst förtryck innebär.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis, och de som inte har upplevt kvinnoförtryckande system har antagligen svårt att föreställa sig vad kvinnoförtryck innebär!

   Radera
 8. Jag beklagar att du fått ta emot denna negativa kritik. Men ge inte tappt. Du är jättebra och många tycker som du! Du är både snygg och smart. Kan det bli bättre? Kör så det ryker!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina fina komplimangar. Allt gott!

   Radera
 9. Hej Hanna!
  Du förtjänar detta pris och 10 till. Låt inte twittermobben knäcka dig, det är en liten men skränig grupp som vill sätta agendan och bestämma vad folk ska få tycka och uttrycka sig om. De ska inte få vinna.
  Jag önskar att vi hade många fler av dig som vågar diskutera även baksidorna med islam. Det finns tyvärr alldeles för mycket förtryck som ingen vågar prata om och de "nyttiga idioterna" på vänsterkanten stöder detta förtryck och inbillar sig samtidigt att de gör något gott.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer till fullo. Tack för dina uppmuntrande ord och allt gott!

   Radera
 10. Undrar också hur detta kan klassas som näthat. Mejlen innehåller kritik. Är det jobbigt när någon inte håller med?

  SvaraRadera
 11. Den där Mhertab verkar vara en person som inte mår så bra innerst inne. Har läst andra saker hon skrivit och haft konversationer med henne. Maniskt håller hon fast i sina åsikter även om hon blir motbevisad, tycker sådana personer är väldigt läskiga och obehagliga! Stå på dig Hanna vi är många människor som håller på dig! K

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så mycket för ditt stöd. Allt gott!

   Radera
 12. Alla dom här hatmailen bevisar ju precis varför hon får, och ska ha priset.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så hemskt mycket :-) Allt gott!

   Radera
  2. Ja, verkligen. Vissa surnar till när de blir avslöjade.

   Dig Hanna, kommer jag att följa.

   Vänligen/

   mj

   Radera
 13. Kämpa på Hanna, du är en förebild och ger hopp till de unga kvinnor som ännu inte vågar säga ifrån och kräva rätten till sina egna liv fullt ut. Stor respekt till dig.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Stort tack för dina fina ord. Min dröm är att inte se en flicka, kvinna, pojke eller man förtrycks i kulturens eller religionens namn! Det lär förbi en dröm!!!

   Radera
 14. Stå på dig Hanna Gadban. Du är en viktig röst i samhällsdebatten, låt dig aldrig tystas av inskränkta, rädda hatare.

  Stor kram till dig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så hemskt mycket för dina uppmuntrande ord, de värmer verkligen! Allt gott...

   Radera
 15. Det är en skrämmande tid vi lever i när riktiga feminister, det vill säga de som vägrar undvika religioner (framförallt Islam), blir utsatta för dessa hatkampanjer. Ja, hatkampanjer. Oavsett vad de falska feministerna försöker hävda med sina drev där man bedriver ryktesspridning och punktmarkeringar av vanliga medborgare kommer sanningen fram. Mentaliteten hos dessa "feminister" är skrämmande då man vägrar att handla med reson och bemöta argument istället för person. Möjligen beror detta på det faktum att det finns en oerhörd beröringsskräck i dagens Sverige när det kommer till Islam och hur kvinnoförtrycket ser ut inom religionen. Man vill helst inte ens nämna detta ämne då risken finns att man spelar SD i händerna, frågan är om detta kommer att gynna dessa "feminister" i slutändan. Situationen kan liknas vid en bägare som snart kommer att rinna över, om den redan inte har börjat göra detta. Hos denna skara människor som återfinns inom FI och dylika grupperingar är mentaliteten nästan sektlik. Tycker du inte som oss angående muslimer är du en rasist, oavsett om din kritik är berättigad eller inte. Det faktum att även tongivande muslimer i dagens Sverige försöker hävda att det inte finns något kvinnoförtryck i deras rörelser är beklämmande, vad hände med den feministiska utvecklingen? Den finns inte inom Islam. Ironin ter sig uppenbar när "feministerna" skyddar dessa rörelser, allt i "antirasismens" anda. Kontraproduktiviteten kommer att uppenbara sig, detta kan vi vara säkra på. Hur stor skada har man gjort mot de kvinnor som utsätts för hedersvåld och religiöst förtryck innan dess?

  Framöver kommer detta kvinnoförtryck att se ytterligare dagsljus då fler unga kvinnor växer upp och ur de kvinnoförtryckande miljöer de är uppvuxna i. Frågan är varför de rabiata "samhällskrigarna" vägrar att bemöta verkligheten och istället lindar in kritik mot kvinnofientliga miljöer i en smutsig tvätthög med rasism som genomsyrande ledord. Det man försöker göra är att bedriva "guilt by association" för att underminera dina rättigheter som en fritt tänkande människa, kvinna och demokrat. Skrämmande? Väldigt.

  Stå på dig Hanna och fortsätt bedriva kampen för kvinnors jämlikhet och rättigheter i samhället, oavsett vad dessa islamister försöker göra för att tysta dig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för ditt fina inlägg, väldigt intressant analys och mitt i prick! Altt gott...

   Radera
  2. Bra skrivit.

   /mj

   Radera
 16. Om du tycker att du blir utsatt för en kampanj med "hatmail" så rekommenderar jag att du ska ta en titt på hur muslimer misskrediteras på dina vänners favoritsidor som t ex Avpixlat, Exponerat och Fria Tider...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mina vänner? Menar du på Facebook? I så fall måste jag göra dig besviken. Jag jobbar heltid och pluggar deltid, har nämligen inte tid att spionera vad mina facebooksvänner gör/skriver på FB. däremot brukar jag säga ifrån om jag känner mig kränkt som muslim, det har jag gjort tidigare, men du verkar inte ha koll!

   Radera
 17. All heder till dig Hanna!
  Jag skrev om detta i okt
  http://blogg.vk.se/Mexan/2013/10/16/hanna-gadban-hade-helt-ratt/

  SvaraRadera
  Svar
  1. Wow, vilket fint inlägg! Jag har inte hört om begreppet halal-hippies tidigare,ska googla och se, men vi har ju gott om sådana människor i Sverige. Ni kallar dem för nyttiga idioter medan jag kallar dem för självgoda mobbare. Det är just de som tolererar det goda våldet, det är just de som försvarar hederförövarna och det är just de som normaliserar kvinnoförtryck!

   Radera
 18. Jag vet inte riktigt vad som är så fel i det du uttryckt din åsikt om. Men det är rätt vidrigt hur grupperingar går ihop med unga muslimer för att tysta oliktänkande, jätte demokratiskt.

  Är det verkligen så fel att dra in medborgarskap för hedersrelaterade brott, speciellt när tanken är att förändra kulturtänket. Jag har hellre en diskussion om att dra in medborgarskap, än att grupperingar slipper debatten genom att kalla motsidan för rasist osv osv.

  Du får väl väl ta hatmailen (ja det är enkelt rubricerat som hatmail) som en form av humor över hur maktlösa vissa grupper känner sig, och hur de odemokratisk vill tysta diskussionsämnen och profiler i sverige.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jo, på något sätt kan man känna att de lät väldigt disperata!

   Radera
 19. Stå på dig, Hanna! Vi är många som håller med dig. Du är visst en förebild.

  SvaraRadera
 20. Media delar in folket i "blått" och "rött", splittrar befolkning och får människor att inte låta sig själva tänka utanför dessa mentala blockader.
  Media spelar dessa läger mot varandra och får människor att fokusera på att slåss mot varandra istället för att enas mot vår gemensamme fiende.

  Bra jobbat, vi är många som står bakom dig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Instämmer till fullo! Tack för dina uppriktiga ord.

   Radera
 21. Att få antisemiten Ida Dzanovic till fiende skulle jag ta som en komplimang.

  Stå på dig, Hanna!

  SvaraRadera
 22. Intressant hur du bara presenterar det som gynnar dig och inte exempelvis de bilder som bifogats där du visar hur du ger ditt stöd till våldsamma medborgargarden, men... det är väl så det är.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det skulle ha varit till min fördel att publicera dessa bilder som bevis på er äckliga nivå, men det gick tyvärr inte eftersom jag kopierade de från en ipd-fil. Jag skulle verkligen vilja publicera era påhitt som bevis på hur en äcklig vänsterextrimist har lurat till sig en skärmdump på en ”LIKE” som jag har lajkat utan att ens läsa kommentaren ordentligt, vilket är lätthänt!
   Sådana desperata människor som intar sådana handlingar är pyskiskstörda. Sådana kommer alltid att få tillbaka av livet all onda som de kastar på andra! I min tro, islam, säger vi att Allah ser det som människor inte ser, det är jag helt övertygad om. I min tro, islam, säger vi att Allah kommer att besträffa dem som grävar gravar för oskyliga människor, sådana faller ju i sin fälla, och behandlas på samma sätt som de behandlar andra!
   När du växer upp kommer du att skämmas över detta inlägg och över din handling, om du är redan gammal nog att inse dina fel men mentalt omogen då är det kört för dig ;-)

   Radera
 23. Hanna Gadban, du förtjänar det priset till 100%, och mer därtill, för din kritik av hederskultur, hedersvåld och andra orättvisar m.m. !!!

  Från juryns motivering kan man läsa:

  "... Genom sin utbildning har hon skaffat sig en plattform för kritiska samtal och har på kort tid etablerat sig som en välkänd och orädd samhällsdebattör som kombinerar sitt stora engagemang med ett starkt rättvisepatos för barn och unga. ..."

  Klockrent! :-)

  Stå på dig Hanna, för du behövs. Dessa hat-mail som skickats till Södertörns högskola som du publicerat ovan visar bara hur rätt du agerar och hur rätt du har!

  Lycka till och stå på dig Hanna, för du har rätt. :-)

  Stor kram!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för dina fina ord, de värmer verkligen. Allt gott!

   Radera
 24. Som en äldre svensk kvinna med god tankeförmåga kan jag bara säga: Du är beundransvärd! Att stå ut med så här mycket - rent ut sagt - skitsnack ... låt detta stärka dig!

  Man brukar prata om den heliga svenska avundsjukan, men allt detta slår denna. Hat och hat - de är alla gröna av avund och kan inte tåla sig, måste bara berätta om den. Jag har träffat avundsjuka människor under åren men de här tar priset. Fattar de inte att gör bort sig och bär sig barnsligt åt? Tydligen inte.

  Ordet och känslan 'hat', förresten ... jag kände knappast till dess existens förrän i slutet av 1990-talet. Det började talas om hat och 'jag hatar' när jag själv skulle valt orden 'jag avskyr/tycker illa om'. Varifrån kom allt detta hat? Svaret får andra stå för.

  Lycka till framöver, Hanna, och kom ihåg att för varje avundsjuk 'hatare' finns det hundratals som beundrar dig och ställer upp för dig om vi kan!

  Sverige har blivit ett konstigt land, som alltfler svenskar inte känner sig hemma i - men vi har ju inget annat land. Lag och ordning, ordens rätta betydelse, moral och raka ryggar, omutlighet och rättfärdighet ... är det för mycket att begära? Det tycker inte jag.

  Maja Dacke

  SvaraRadera
 25. Oj vad jag blir ledsen, eller rättare sagt mörkrädd. Vad har hänt i det fina Sverige? Vad har hänt? Jag slutade läsa Aftonbladet. Slutade läsa andra tidningar i efterhand-jag ser jurnalister som sviker jurnalistiken, jag ser ensidig debatt, jag ser självgoda mobbare. Jag ser avundsjuka kvinnor som kallar sig för feminister. Ja, det är ju avundsjukan som drar de till dispiration-vågar inte se andras framgång när de faller bakåt hundra steg, och då måste de attakera för att härska-en gammal, vänster missbrukad metod!!!!

  SvaraRadera
 26. Hej Hanna!

  Jag tycker inte innehållet i mailen är särskilt hatiska om jag ska vara ärlig. Kan på visst sätt förstå att du känner dig förföljd genom att så många kritiserade södertörn för att ge priset till dig. Men mailen är ganska sakliga egentligen..

  Jag undrar hur det står till med dig på twitter. Du skriver ofta med ett konto som kallar sig tina tor. Bara genom att läsa igenom hennes flöde ser man att hon retweetar nazistiska SvP ofta och skriver många hemskheter.

  en sån person sitter du och gullar med på twitter. Varför?

  För övrigt kämpa på och jag hoppas på nya roliga och spännande inlägg från dig

  /k.k

  SvaraRadera
 27. Hej Hanna!
  Tack för ditt modiga arbete. Kan inte tänka mig en person bättre lämpad för Alumnpriset.

  Råkade notera att både "Anna Ardin" och "Mehrtab Motawas" i sina inlägg länkar till en fil på den lokala datorn varifrån mailen skickades. Med all sannolikhet är det samma spån som inte förstått hur länkar fungerar. Innehåll och formuleringar förstärker intrycket att du fått en dumskallarnas sammansvärjning mot dig. Men vi är många som stödjer dig.

  SvaraRadera
 28. Hej Hanna.

  Alla mejlen som har riktats mot dig innehåller saklig kritik. Du kan uppenbarligen inte försvara dina ogrundade, sionisterade åsikter varför du tar på dig offerkappan. Det här typisk asyl-iranier beteende, de saknar grund för sina åsikter, är patologiska lögnare och västpolitikers alibi. Istället för att fokusera på muslimska kvinnors sk. elände som du uppfunnit i din sionisterade hjärna borde du försöka hjälpa alla etniska svenska kvinnor som blir våldtagna av etniska svenskar. riktiga dina energier ditåt istället. din sionistagenda är avslöjad, du är bogus, en bluff, en charlatan. apropå pedofil symbol... den grövsta formen av pedofili bevittnas i det sekulära samhället du berömmer. dag efter dag läser man om barnpornografibortt, dagispedofiler osv. lust att kommentera varför såna fenomen existerar i era dekaderade samhällen? eller är det också nånting du kan skylla på muslimerna?? haha, känns som att sionisterna är väldigt desperata om de anlitar nån så motbjudande och transparent som dig

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Anonym.

   Hur vet du vad alla mailen innehåller? Jag trodde inte att sammanslutningen var så total bland alla islamister och islamistkramare som i flock gav sig på Hanna att ni alla fick läsa vad som skrevs. Eller var det så att det som skrevs, skrevs efter mallar? Det verkar nästan så. Hela SUM med salafistmaffian är ju helt klart inblandad. För att inte tala om MMRK. Eller nej vänta nu... Det är ju same shit different name. Samma lilla liga av islamister bakom säkert 30 olika grupper, om inte fler. Nej du anonym, din agenda är helt klar. För övrigt kan det väl också sägas att vi i Sverige gör vad vi kan för att bekämpa pedofili och barnpornografibrott. Knappast något man kan säga om extremerna i din religion som ju inte har något emot barnbrudar i 9-års ålder. Tror du verkligen inte att pedofili och barnporr existerar i den kultur du så högt försvarar? Nej det tror du naturligtvis inte. Mycket är du men säkerligen inte dum i huvudet.Du väljer att bortse från det och använder det som ett slagträ mot Hanna, som ju faktiskt helt riktigt drar paralellerna att niqab, hijab på barn är att likställa barn med sexobjekt, då ju faktiskt dessa plagg är till för att skydda kvinnan mot mäns lustar. Det är liksom den grundläggande anledningen till slöjan. Du vet att det är så, så varför ens försöka argumentera emot? Hela den här kampanjen är inget annat än pinsamt. Pinsamt för islamisterna/salafisterna och den svenska vänstern och F! som hellre låter sig kopplas av religiösa extremer än att arbeta för kvinnors rättigheter. Allt för skräcken att bli kallad islamofob. Om man är islamofob när man kritiserar en minoritet av rasistiska sekteristiska hatfyllda bakåtsträvande såkallade muslimer, ja då är jag fan i mig en stolt islamofob. För övrigt ett fjantigt hittepåord då det inte på något sätt är sjukligt att vara rädd för några som kallar sig muslimer men inget annat är än islamister.

   Stå på dig Hanna! Vi är många som ser vad som sker och många som ser HUR det sker och på vilka premisser det hela byggs upp som ett drev. Dessa människor som skickade dessa brev borde skämma ögonen ur sig.

   Radera
  2. Intressant iakttagelse av pedofili. Anledningen till att man i väst kan lagföra pedofilier är att det de fakto är ett brott!
   I länder där man tillåter äktenskap med barn döms ingen för pedofili. Det är helt enkelt inte förbjudet. Är du mindre pedofil om du som medelålders man tar en nioårig hustru bara för det är sanktionerat av staten? Bara för att du är gift med offret?
   Vilket muslimskt land är ditt föredöme?
   Var lever muslimska kvinnor bäst? Var har de mest rättigheter? Hanna har rätt i alla sina påståenden.

   Radera
 29. Stå på dig Hanna! Du är en hedervärd människa. Man kan tycka vad man vill om Margaret Thatcher, men hon var skarptänkt, hennes citat kan passa i dessa mörkrets tider: "I always cheer up immensely if an attack is particularly wounding because I think, well, if they attack one personally, it means they have not a single political argument left."

  SvaraRadera
 30. Tack så mycket för dina fina ord och interämmer helt med citaten :-)
  Allt gott!

  SvaraRadera
 31. Jag önskar att jag hade häften av både ditt mod och tålamod att våga gå emot dessa krafter som försöker tysta dig. Hoppas du förstår hur mycket stöd bland allmänheten du egentligen har Hanna! Ge dig inte!

  SvaraRadera
 32. Fy fan vad du äcklar mig, skiter i priser. Men du borde ta en titt på kommentarsfältet o se vilka som prisar dig din husbl***e

  SvaraRadera
 33. Håller absolut på dig Hanna. Det behövs många fler som dig.
  Grattis till årets Alumni det är du värd. Ser ju här hur mycket sk*t du får ta emot och misstänker att det ändå bara är en liten del.
  Stå på dig, du har många som stöttar dig.

  SvaraRadera
 34. Bravo Hanna! Det är inte lätt att stå upp ensam mot de mörka krafterna. Samma krafter som vägrar erkänna alla människors rätt att komma till tals. De religiösa och sekulära krafter som förvägrar den lilla människan att tala om outredda tillkortakommanden i sekterismen och dess möte med samhället. De religiösa utövarnas tolkningsföreträde i sociala medier från ett massivt ekonomisk understöd hos den svenska staten gör sitt till i den till synes ojämna kampen. Satsningar som många i ett modernt samhälle ser skulle komma bättre till sin rätt i sekulära allmänna sammanhang i skolan eller det sekulära föreningslivet. Så länge har de extrema rösterna haft förtur i samhället att detta blir den bild som vi bär med oss av dessa obskyra men inte desto mindre muskelflexande grupper. Det är dock en missvisande bild, vi är många antirasister som genomskådar fascismen i religionen. Få är det med ditt mod Hanna vet att du har många på din sida.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack så MKT! Jag blev verkligen tårögd när jag läste din kommentar, håller med om din analys. Du har genomskådat det svenska samhället rätt. Jag måste erkänna att detta är första gången jag får beröm av någon som kallar sig " antirasist"...;) Man ska aldrig ge upp hoppet ;)
   Allt gott!

   Radera